Reguli

Regulamentul magazinului online BeRunner


Magazin online disponibil la adresa de internet https://berunner.ro/este administrat de societatea cu răspundere limitată SZOPEX-Dutkiewicz, cu sediul în Olsztyn, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (Polonia), înscrisă în Registrul Antreprenorilor din cadrul Registrului Judiciar Național condus de Tribunalul Districtual din Olsztyn, a VIII-a Secţie Comercială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sub numărul KRS 0000724788, CIF 7390202240, REGON ( (Numărul de înregistrare al societăţii) 510525357.

Date de contact : 
     adresa pentru remitere: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. (SRL) sp.k.(societate în comandită), ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (Polska);
    numărul de telefon al Departamentului de Relații Clienți:: +40 312 294 652 – disponibil în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru BOK indicat în subsolul fiecărei subpagini al Magazinului Online (taxă ca pentru o legătură telefonică obișnuită, în conformitate cu pachetul tarifar al furnizorului de servicii utilizat de Client); 
    adresa poștei electronice (e-mail) a Departamentului de Relații Clienți:: [email protected]

Prezentul Regulament definește regulile de utilizare a Magazinului online, inclusiv regulile de furnizare a serviciilor electronice și condițiile de încheiere și derulare a Contractelor de vânzare. Regulamentul indica și modalitățile de exercitare a drepturilor Clienților, inclusiv Consumatorilor, care rezultă din legislația general aplicabila. Prevederile Regulamentului nu limitează și nu exclud niciun drept al Clienților în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii. Regulamentul magazinului online este disponibil și în format de  PDF – descarcă. 

Anexa 1 la Regulament constituie un model de formular de retragere dintr-un contract la distanță. În scopul de a facilita exercitarea drepturilor Consumatorilor, Vânzătorul pune la dispoziție și modelul său de formular de retragere dintr-un contract la distanță în format PDF - descărcare (utilizarea modelului nu este obligatorie).

Anexa 2 la Regulament stabilește regulile de calcul și utilizare a punctelor în cadrul programului de fidelitate Partners Club, care face parte din serviciul Cont Partners Club. 

Cuprins
§ 1 Definiții    
§ 2 Dispoziţii generale    
§ 3 Servicii furnizate pe cale electronică    
§ 4 Condiții de încheiere a Contractului de vânzare    
§ 5 Forme și costuri de livrare    
§ 6 Modalități de plată    
§ 7 Dreptul legal de retragere din contract    
§ 8 Reclamații.    
§ 9 Modalități extrajudiciare de examinare a reclamațiilor și procedura de revendicare    
§ 10 Protecția datelor cu caracter persona    
§ 11 Modificarea Regulamentului
§ 12 Dispoziții finale    


Załącznik nr 1 – Model de formular de retragere din contract    
Załącznik nr 2 – Partners Club: reguli pentru calcularea și utilizarea punctelor    

 

§ 1 Definiții

1.    Termenii enumerați mai jos, utilizați în prezentul Regulament, au următoarele semnificații: 
a.    DRC - departamentul de relații clienți al Magazinului Online realizat de Vânzător, care furnizează Clienților toate informațiile legate de funcționarea Magazinului Online, de ex., privind serviciile și Produsele oferite și realizarea contractelor încheiate. Dete de contact și programul de lucru al DRC sunt indicate în subsolul fiecărei subpagini a Magazinului Online. 
b.    Client – beneficiarul Magazinul Online: (1) o persoană fizică (2) o persoană juridică sau (3) o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică. Pentru a utiliza Magazinul Online, o persoană fizică cu capacitate juridică limitată trebuie să obțină, ori de câte ori legislația general aplicabilă o cere, consimțământul unui reprezentant legal;, consimțământul unui reprezentant statutar; o persoană juridică și o unitate organizatorica fără personalitate juridică a cărei legea îi acordă capacitate juridica, poate acț iona numai prin unei persoane autorizate. Entitățile menționate în fraza precedentă sunt obligate să prezinte, la cererea Vânzătorului, confirmări privind: acordul reprezentantului legal sau împuternicirea acestora.
c.    Consumator – o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu Vânzătorul care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională. 
d.    Cont Partners Club –  serviciu furnizat de Vânzător în format electronic, care permite Clientului să utilizeze funcționalități suplimentare ale Magazinului Online, cum ar fi: stocarea informațiilor despre datele de adresare ale Clientului și editarea acestora, accesul la istoricul comenzilor, returnări rapide, cererile și istoricul reclamațiilor, gestionarea abonamentului la serviciul de Newsletter, acces prealabil la unele Produse cu disponibilitate limitată. Utilizarea serviciului de Cont este posibilă după o înregistrare corectă prin intermediul formularului de înregistrare disponibil în cadrul Magazinului online. Accesul la Cont necesită stabilirea de către Client a unui nume de utilizator (adresa de e-mail indicată) și a unei parole (șir de caractere care să permită confirmarea identității Clientului). Crearea unui Cont în Magazinul online permite utilizarea serviciului de Cont în oricare dintre Magazinele partenere. Serviciul Cont Partners Club este destinat numai persoanelor fizice adulte cu capacitate juridică deplină. 
e.    Coș de cumpărături – serviciu furnizat de Vânzător în format electronic, care permite Clientului să plaseze o Comandă, în special prin: salvarea Produselor selectate (inclusiv după încheierea sesiunii de navigare, ceea ce nu înseamnă însă că disponibilitatea Produsului sau rezervarea acestuia este garantată), furnizarea datelor necesare pentru a plasa Comanda, posibilitatea de a introduce eventualele coduri de reducere, rezumarea prețului și a costurilor de livrare, alegerea locului și a formei de livrare și a metodei de plată. Coșul de cumpărături permite Clientului să depună mai multe oferte pentru încheierea Contractului de vânzare în același timp.
f.    Partners Club – programul de loialitate organizat de Vânzător este disponibil numai ca parte a serviciului Cont Partners Club (§ 3 din Regulament). Regulile pentru calcularea și utilizarea punctelor în cadrul Contului Partenerii Club sunt indicate în Anexa 2 la Regulament.  
g.    Produs– un articol mobil destinat vânzării în cadrul Magazinul Online. Toate produsele sunt noi. 
h.    Produs personalizat–Produs neprefabricat, fabricat conform specificației Clientului sau care servește pentru a satisface nevoile individuale ale acestuia. În legătură cu un Produs personalizat, Clientul nu are dreptul de a se retrage din contractul încheiat la distanță. nici dreptul de schimb la care se face referire în § 8 de mai jos.
i.    Magazin online – platforma de comerț electronic derulata de Vânzător la adresa de internet https://berunner.ro/ (inclusiv subpagini), in baza căreia se încheie Contracte de Vânzare și contracte de furnizare de servicii electronice. https://berunner.ro/ 
j.    Magazin afiliat – un magazin staționar sau online administrat de Vânzător sub o altă marcă decât cea indicată în titlul Regulamentului. Lista actuală a magazinelor partnere este disponibilă în Magazinul online. 
k.    Magazin staționar – un magazin de vânzări staționare deținut de Vânzător. 
l.    Vânzător – SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. (SRL) societate cu sediu la Olsztynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (Polonia) înscrisă în Registrul Antreprenorilor din cadrul Registrului Judiciar Național condus de Tribunalul Districtual din Olsztyn, a VIII-a Secţie Comercială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sub numărul KRS 0000724788, CIF 7390202240, REGON ( (Numărul de înregistrare al societăţii) 510525357.
m.    Contract de vânzare– un contract de vânzare în sensul prevederilor Codului civil, încheiat de la distanta între Vânzător și Client, în conformitate cu prevederile Regulamentului și prevederile legale obligatorii. Fiecare Produs care face obiectul unei Comenzi face obiectul unui Contract de vânzare separat.
n.    Comandă – declarația de intenție al Clientului care vizează direct încheierea unuia sau mai multor Contracte de vânzare la distanță. O comandă poate include mai multe oferte de încheiere a unui Contract de vânzare (adică poate include mai multe bucăți de Produs sau mai multe tipuri de Produse),totuși fiecare ofertă constituie o bază separată pentru încheierea unui Contract de vânzare separat. 

§ 2 Dispoziţii generale

1.    Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru plasarea unei Comenzi, încheierea unui Contract de vânzare și folosirea serviciilor furnizate pe cale electronică de către Vânzător. 
2.    Informațiile furnizate în Magazinul Online constituie o invitație la încheierea unui contract (nu constituie o ofertă în sensul legii general aplicabile). 
3.    Contractele sunt încheiate de către Vânzător în limba română. 
4.    Utilizarea Magazinului Online este posibilă cu condiția îndeplinirii cerințelor tehnice necesare:
a.    computer, smartphone sau alt dispozitiv similar cu acces la internet; 
b.    un browser web cu JavaScript și suport pentru cookie-uri activat, de ex. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari sau Microsoft Edge (se recomandă utilizarea versiunii curente a browserului web);
c.    adresa de e-mail activă. 
5.    Clientul este obligat să utilizeze Magazinul Online în conformitate cu Reglementul și cu și legi general aplicabile. Încălcările semnificative ale Regulamentului constituie în special:
a.    furnizarea de date cu caracter personal false sau lipsa de informarea imediată a Vânzătorului despre modificarea acestora (dacă actualizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru implementarea Contractului de vânzare sau a serviciilor furnizate electronic); 
b.    furnizarea de conținut ilegal de ex., conținutului care încalcă drepturile personale, precum și alte drepturi ale terților (interzicerea furnizării  conținutului cu caracter ilegal);
c.    utilizarea Magazinului online într-un mod care perturbă funcționarea acestuia sau induce în eroare pe Vânzător (în special, este interzisă modificarea conținutului furnizat de Vânzător, cum ar fi de ex., prețul sau descrierea Produsului și utilizarea oricărei forme de automatizare a procesului de plasare a Comenzii, inclusiv utilizarea de boți sau alt software similar);
d.    trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate (spam) în Magazinul Online.

§ 3 Servicii furnizate pe cale electronică

1.    În cadrul Magazinului online, Vânzătorul furnizează gratuit următoarele servicii  pe cale electronică: 
a.    Cont Partners Club,
b.    Coș de cumpărături,
c.    Chat,
d.    Preferate,
e.    Newsletter (pe baza unui regulament separat),
f.    Consultant virtual.
2.    Serviciul Cont Partners Club este destinat numai persoanelor fizice adulte cu capacitate juridică deplină. Contractul de furnizare a serviciului Cont Partners Club se încheie pe perioadă nedeterminata, când Clientul primește un e-mail de confirmare a înregistrării corecte. Clientul are dreptulde a rezilia contractul de furnizare a serviciului Cont Partners Club la orice moment (fără a indica  motiv și gratuit). Pentru a rezilia contractul de furnizare a serviciului Cont Partners Club, Clientul poate trimite un e-mail cu declarația sa de reziliere (ștergerea contului) și prin conectare la adresa de e-mail a DRC indicat în preambulul Regulamentului. sau la adresa de e-mail: [email protected] Cont Partners Club va fi şters de către Vânzător imediat, în cel mult 3 zile lucrătoare. De asemenea, Clientul poate indica în mod independent data expirării contractului de furnizare a serviciului  Cont Partners Club (nu mai scurt de 3 zile lucrătoare de la trimiterea declarației) sau poate șterge singur Contul Partners Club făcând clic pe tasta corespunzătoare în cadrul serviciului Cont Partners Club.  La ștergerea contului, contractul pentru furnizarea serviciului Cont Partners Club va expira. 
3.    Conectarea la serviciul Cont Partners Club se poate face și prin conturi  utilizatorului create de Client pe Facebook(https://www.facebook.com/) sau PayPal (https://www.paypal.com/). Datorită faptului că site-urile la care se face referire în propoziție anterioară sunt puse la dispoziție de către terți, Vânzătorul nu este responsabil pentru condițiile de utilizare a acestor site-uri, a căror acceptare de către Client este necesară pentru conectarea la serviciul Cont Partners Club în această formă.
4.    Ca parte a serviciului Cont Partners Club Clienții folosesc funcționalitatea Partners Club. Obiectul Partners Club este: (1) a face posibil Clienților să efectueze achiziții în Magazinul online,Magazine staționare și Magazine afiliate cu o reducere specială, pe baza punctelor adunate, în condițiile descrise în Anexa 2 la Regulament (funcționalitate disponibilă numai pentru Consumatori) și (2) trimiterea Clienților de către Vânzător de informații comerciale personalizate care conțin, printre altele oferte comerciale dedicate (pe baza datelor personale furnizate și a activității Clienților, în special pe baza istoricului de achiziții) sau alte informații care vizează promovarea activității de afaceri desfășurate de către Vânzător (de ex., informații despre evenimente, competiții și promoții). 
5.    Lista tuturor magazinelor deținute de Vânzător și care participă la Clubul Partenerii este indicată în fila  „Partners Club” disponibilă în Magazinul online. Înregistrarea Contului Partners Club în magazinul ales de Client are ca rezultat comunicarea și primirea informațiilor referitoare în principal la Magazinul ales, în timp ce Clientul își poate exercita drepturile în cadrul Partners Club în fiecare dintre magazinele din lista la care se face referire în propoziție anterioară. Magazinul ales este marcat în Contul Partners Club ca „Magazin principal”, iar celelalte ca „Magazine afiliate”. Clientul poate modifica oricând aceste setări prin trimiterea unui e-mail la [email protected] sau prin editarea setărilor ca parte a serviciului Cont Partners Club.  
6.    Serviciul Coș este un serviciu unic. Utilizarea Coșului începe atunci când se face clic pe tasta „Adaugă în coș” și se termină când Comanda este plasată sau este folosită tasta „golește coșul”. Informațiile despre Produsele adăugate în Coș sunt stocate și după închiderea sesiunii de browser web, dar nu mai mult decât pentru o perioadă de 14 zile. Adăugarea unui Produs în Coș nu înseamnă asigurarea disponibilității Produsului sau rezervarea acestuia. 
7.    Serviciul Chat vă permite să obțineți răspunsuri la întrebările Clienților despre Produse sau despre funcționarea Magazinului online. Serviciul Chat este un serviciu de o singură dată și este disponibil în timpul programului de lucru BOK indicat în subsolul fiecărei subpagini a Magazinului online. Utilizarea serviciului Chat necesită introducerea unei adrese de e-mail, acesta începe când dați clic pe tasta „start chat” disponibil în Magazinul online și se termină când fereastra este închisă prin clic pe simbolul „X”.
8.    Serviciul Preferate permite urmărirea Produsele selectate de Client, fără a fi nevoie să le căutați de fiecare dată în Magazinul online. Serviciul Preferate este un serviciu de o singură dată. Utilizarea serviciului Favorite începe atunci când faceți clic pe simbolul inimii de pe fișa Produsului (adăugând primul Produs) și se termină când ultimul Produs este eliminat din produsele urmărite în cadrul serviciului (făcând clic pe simbolul coș). Adăugarea unui Produs în Coș nu înseamnă asigurarea disponibilității Produsului sau rezervarea acestuia. 
9.    Serviciul Consultant Virtual permite de asemenea selectarea rapidă a Produselor corespunzătoare preferințelor alese de Client, dintre caracteristicile Produsului indicate de Vânzător. Serviciul Virtual consultant este un serviciu de o singură dată. Utilizarea serviciului Virtual consultant începe atunci când dați clic pe tasta„selectare online încălțăminte” în Magazinul online și se termină atunci când sunt prezentate Produsele alese sau se închide fereastra browserului. 
10.    Vânzătorul de asemenea permite Clientului să vizualizeze conținutul plasat în Magazinul online.
11.    Vânzătorul vă permite de asemenea, să contactați consultantul magazinului sub formă audio sau video, folosind aplicații externe deținute de terți. Dacă această formă de contact este disponibilă, faceți clic pe linkul corespunzător de pe pagina principală a Magazinului online (Clientul în acest moment părăsește site-ul Magazinului online). Datorită faptului că aplicațiile la care se face referire propozițiile precedente sunt puse la dispoziție de către terți, Vânzătorul nu este responsabil pentru condițiile de utilizare a acestor aplicații, a căror acceptare de către Client este necesară pentru a contacta consultantul magazinului în această formă.
12.    Clientul poate depune reclamații legate de furnizarea de servicii electronice de către Vânzător, de exemplu sub forma:
a.     în scris, la adresa: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. (SRL) societate în comandită Departamentul  Reclamații, ul. Hozjusza 1r, 11-041 Olsztyn;
b.    mesaj de e-mail trimis la adresa de e-mail DRC (indicată de ex. în subsolul fiecărei subpagini a Magazinului Online și în preambulul Regulamentelor);
c.    sub forma unui e-mail trimis la adresa [email protected] – în domeniul legat de participarea la Partners Club.  
13.    Pentru a formula o reclamație la care se face referire la alin. 12 de mai sus, se recomandă Clientului să indice: (1) obiectul reclamației,adică descris motivul reclamației, (2) datele sale de contact și (3) forma preferată a răspunsului Vânzătorului pe un suport durabil (de ex., e-mail, formă scrisă). Recomandările la care se face referire în propoziție precedentă nu constituie o condiție pentru depunerea unei reclamații. 
14.    Vânzătorul va răspunde reclamațiilor pe un suport durabil în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia  (cu excepția cazului în care dispoziții separate prevăd altfel) 
15.    Vânzătorul poate rezilia contractul de furnizare a serviciului Cont Partners Club cu o perioadă de preaviz de 14 zile, din motive importante, de ex. in caz de:
a.    încetarea furnizării serviciului Cont Partners Club  
b.    Inactivitatea clientului (conectare la serviciu) pe o perioadă de 3 ani;
c.    modificare ale modului de prestare a serviciilor care rezultă din motive tehnice sau organizatorice, modificarea domeniului serviciilor prestate (modificare, introducere de noi sau retragere a unor servicii sau funcționalități). 
16.    Vânzătorul poate rezilia contractul de furnizare a serviciului Partners Club Account, cu o perioadă de preaviz de 7 zile, din motive importante, adică . în cazul unei încălcări semnificative de către Client a prevederilor Regulamentului (în conformitate cu § 2 alin. 5 de mai sus). 
17.    Din motive independente al prevederilor acestui paragraf, Vânzătorul are dreptul de a termina programul Club Partners Club în orice moment, cu un preaviz de 30 de zile. 
18.    Declarațiile Vânzătorului la care se face referire în alin. 15-17 prezentului paragraf, vor fi trimise la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul înregistrării la serviciul Cont Partners Club. 
19.    În cazul unei încălcări grave de către Client a prevederilor § 2 alin. 5 de mai sus, Vânzătorul poate, de asemenea, să blocheze sau să limiteze temporar accesul Clientului la toate serviciile sau la anumite servicii furnizate în Magazinul online (inclusiv refuzul realizării Comenzii). Vânzătorul, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de Client, va informa Clientul despre domeniul, motivul și durata blocajelor sau limitărilor la care se face referire în propoziție anterioară. Prevederile alin. 12-14 din acest paragraf se aplică în mod corespunzător. 
20.    Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale ale contractului de furnizare de servicii prin mijloace electronice se realizează prin trimiterea unui e-mail către Client la adresa de e-mail indicată.. 

§ 4 Condiții de încheiere a Contractului de vânzare

1.    Informații despre principalele caracteristici ale serviciului, inclusiv obiectul serviciului și mod de comunicare cu Clientul, sunt disponibile în Magazinul online, în special pe subpaginile referitoare la Produsele individuale 
2.    Vânzătorul permite încheierea unui Contract de vânzare prin realizarea Comenzilor plasate de Client:
a.    În Magazinul online (prin Coș);
b.    telefonic, prin DRC - doar la inițiativa Clientului.  
3.    în scopul încheierii Contractului de vânzare prin intermediul Coșului de cumpărături (alin. 2 pct. a de mai sus), trebuie adăugat(e) Produsul/Produsele selectat(e) în Coș, introdus codul de reducere, dacă este cazul, și dat click pe butonul "Plasează comanda", apoi de urmat pașii tehnici suplimentari în conformitate cu mesajele afișate, și anume: 
a.    introduceți (sau selectați din cele memorate - în cazul utilizatorilor serviciului Cont Partners Club) datele de adresă și eventual date pentru factura TVA;
b.    alegeți metoda de plată precum și forma și adresa de livrare;
c.    faceți clic pe tasta "Comand și plătesc" cea ce are ca rezultat trimiterea Comenzii către Vânzător (comanda cu obligație de plată). 
4.    Până a face clic pe tasta "Comand și plătesc" Clientul are posibilitatea de a modifica Comanda, de a corecta eventualele erori (în domeniul Produselor selectate și a altor date indicate în alin. 3 de mai sus). 
5.    Înainte de plasarea Comenzii, Vânzătorul informează Clientul despre prețul total sau remunerația pentru serviciu, inclusiv impozite sau despre metoda de calculare a sumei acestora, precum și despre taxele de livrare, servicii poștale și orice altele, și dacă valoarea acestor taxe nu pot fi determinată - despre obligația de a le plăti (totalul Comenzii). Vânzătorul poate introduce o limită de Produse sau o limită a prețului total pentru Produsele care pot fi acoperite de o singură Comandă. Informațiile despre orice limitări vor fi furnizate de fiecare dată cel târziu la momentul însumării Comenzii.
6.    In momentul apăsării tastei "Comand și plătesc" Clientul face Vânzătorului ofertă pentru încheierea unui sau mai multe Contracte de vânzare. Confirmarea plasării ofertei/ofertelor de către Client este un e-mail automat cu titlul "Confirmarea depunerii comenzii" trimis de către Vânzător la adresa de e-mail specificată.
7.    Dacă alegeți metoda de plată anticipată (plată în avans), Clientul poate fi redirecționat către un furnizor extern specializat în servicii de plată.
8.    Vânzătorul verifică imediat Comanda Clientului, și apoi: (1) confirmă acceptarea ofertelor/ofertei Clientului prin trimiterea unui e-mail cu titlul "Comandă transmisă spre realizare" sau (2) informează Clientul despre imposibilitatea realizării Comenzii. (neacceptarea ofertelor/ofertei Clientului) , în special în cazul: încălcării de către Client a prevederilor § 2 alin. 5 de mai sus, neefectuarea plății anticipate în termenul specificat la § 6 alin. 7 de mai jos sau neîncheierea unui contract de credit de consum în termenul specificat la § 6 alin.. 8 de mai jos. 
9.    Contractul de vânzare se încheie odată cu acceptarea ofertelor/ofertei Clientului de către Vânzător,adică la primirea de către Client a e-mailului cu titlul „Comandă redirecționată pentru realizare”, care conține confirmarea condițiilor Contractului de vânzare. 
10.    În cazul în care Clientul a ales modalitatea de plată ramburs (plata la livrare), Contractul de vânzare se încheie sub condiția rezolutorie a încasării și plății la timp a transportului. Refuzul de a ridica sau de a plăti transportul în termenul convenit duce la considerarea Contractului de vânzare ca fiind neîncheiat, fapt pe care Vânzătorul îl va notifica Clientului prin e-mail. Dispozițiile menționate în propozițiile precedente se aplică atunci când Comanda Clientului cuprinde mai multe Contracte de vânzare. 
11.    În cazul în care Clientul nu ridică coletul plătit (în termenul care rezultă din forma de livrare selectată), DRC va contacta Clientul pentru a stabili o dată suplimentară de ridicare. În cazul în care Clientul nu reușește din nou să ridice coletul, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare prin intermediul unui e-mail trimis la adresa Clientului. În același timp, Vânzătorul va rambursa imediat plata primită de la Client (folosind aceeași metoda de plată). Dispozițiile menționate în propozițiile precedente se aplică atunci când Comanda Clientului include mai mult de un Contract de vânzare..
12.    Indiferent de alte drepturi prevăzute în Regulament și prevederi legale în vigoare,, Clientul poate anula Comanda plasată, iar după acceptarea ofertelor/ofertei de către Vânzător, se poate retrage din unul sau mai multe Contracte de vânzare prin contactarea DRC, până la primirea mesajului prin e-mail privind transmiterea Comenzii spre realizare.
13.     În cazul în care îndeplinirea serviciilor care rezultă din Contractul de vânzare de către oricare dintre părți devine imposibilă în totalitate sau în parte, se vor aplica prevederile relevante ale Codului civil, iar Vânzătorul va rambursa imediat Consumatorul,  eventuală plata primită (folosind aceeași metodă de plată). 
14.    Clientul nu suportă niciun cost legat de imposibilitatea de a realiza Comanda, anularea Comenzii și retragerea din Contractul de vânzare la care se face referire în acest paragraf (cu excepția costurilor rezultate din prevederile legii). 
15.    In cazul încheierii telefonice a Contractului de vânzare, la inițiativa Clientului, se vor aplica în mod corespunzător prevederile acestui paragraf Din motive tehnice, toate convorbirile telefonice efectuate de către BOK sunt înregistrate. 
16.    Promoțiile și reducerile aplicabile în Magazinul online nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care reglementările acestora indică altfel. 
17.    Consolidarea, securitatea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale ale Contractului de vânzare are loc prin trimiterea Clientului unui e-mail de confirmare a realizări Comenzii. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul trimite Clientului o dovadă de cumpărare (factură cu TVA) în formă electronică la adresa de e-mail furnizată de Client și o pune la dispoziție pentru descărcare ca parte a serviciului Cont Partners Club. Clientul este de acord să primească factura cu TVA în formă electronică, în modul prevăzut în propoziție anterioară.
18.    Din cauza disponibilității limitate a unor Produse, Vânzătorul poate introduce restricții cantitative în vânzarea Produsului (de ex. fiecare Client va putea plasa o Comandă pentru numai 1 Produs de un anumit tip în dimensiunea aleasă). Informații despre posibilele restricții privind vânzarea Produselor vor fi de fiecare dată plasate pe subpaginile referitoare la Produse individuale.
19.    Vânzătorul poate, de asemenea, să pună la dispoziție, în primul rând, unele Produse în premieră, pentru utilizatorii serviciului de Cont Partners Club care au realizat deja cel puțin un Contract de vânzare. Informațiile despre e3ventuală prioritate în posibilitatea plasării unei Comenzi pentru un anumit Produs și perioada de valabilitate a acestuia vor fi de fiecare dată plasate pe subpaginile referitoare la Produse individuale.
20.    Magazinul Online vă permite să plasați o Comandă a unor Produse cu imprimare individuală realizată conform specificației Clientului (Produs Personalizat). Un produs pe care exista posibilitatea de executare a imprimării individuale este marcat cu cuvintele: „produs personalizat”, „ posibilă opțiune de imprimare”, „imprimare” sau altă expresie similară.
21.    Produsul personalizat poate conține o inscripție indicată de client (de ex. nume, prenume, porecla) și un număr ales de Client din intervalul 0-99. Datele pentru imprimare trebuie furnizate la plasarea Comenzii.
22.    Magazinul online își rezervă dreptul de a nu accepta Comanda în cazul în care Clientul indică că un conținut al imprimări: cuvinte jignitoare, cuvinte care încalcă demnitatea terților sau fiind considerate în general vulgare.
23.    Costul imprimării este indicat la plasarea Comenzii. 
24.    Timpul de realizarea unei comenzi pentru un Produs personalizat este prelungit cu 10 zile lucrătoare în raport cu timpul de  realizare indicat în Reglement pentru o Comandă standard. 
25.    În cazul plasării unei Comenzi pentru un Produs Personalizat, nu se aplica prevederile alin. 10-12 din prezentul paragraf

§ 5 Forme și costuri de livrare

1.    Livrarea produselor este posibilă pe teritoriul României și altor țări selectate, indicate în fila „Forme și costuri de livrare”, disponibilă în cadrul Magazinul online.
2.    Costurile de livrare ale Produsului sunt suportate de Client, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Vânzătorul poate stabili un prag minim al valorii Comenzii peste care Vânzătorul va suporta costurile de livrare a Produsului. Informații actuale despre formele disponibile de livrare ale Produsului și costurile acestora sunt indicate Clientului în fila „Forme și cost de livrare” disponibile în Magazinul online și de fiecare dată la plasarea Comenzii (înainte de depunerea ofertei la care se face referire în § 4) 
3.    Formele de livrare disponibile pot depinde de Produsul ales de Client, de metoda de plată și de numărul de oferte depuse. 
4.    Termenul de  livrare la Client depinde de timpul de pregătirea Comenzii pentru expediere de către Vânzător și timpul de remiterea Produsului de către transportator. 
5.    Termenul estimat livrării este indicat în fila „Forme și cost de livrare”. Vânzătorul poate indica, de asemenea, data de livrare estimată la plasarea Comenzii. Dacă nu este indicat un termen mai scurt în fila „Forme și cost de livrare”, sau în modul indicat în propoziție anterioară, data estimată de livrare nu a fost indicat un termen mai scurt, termenul estimat este de până la 14 zile lucrătoare (livrare  pe teritoriul Rom) sau de până la 28 de zile lucrătoare (livrare în alte țări). În cazul unei Comenzi a mai multor Produse, estimată data de livrare este egală cu cea mai lungă dintre datele de livrare indicate pentru Produse individuale.
6.    În cazul încheierii mai multor Contracte de vânzare în același timp (de ex., Comanda constă în mai multe oferte)din mai multe oferte)), Produsele comandate pot fi livrate Clientului în mai multe expedieri, Clientul nu va suporte costuri suplimentare legate de separarea expedierilor.

§ 6 Modalități de plată

1.    Vânzătorul pune la dispoziție Clientului diverse modalităţi de plată în temeiul Contractului de vânzare, în special plata anticipată electronică (în avans) prin furnizori externi de servicii de plată. Clientul alege metoda de plată dintre cele oferite de Vânzător. 
2.    Informații actuale despre metodele de plată disponibile sunt furnizate Clientului în fila „Modalități de plată” disponibilă în Magazinul online și de fiecare dată la plasarea Comenzii (înainte de depunerea ofertei menționate la § 4). 
3.    „Modalități de plată” disponibile pot depinde de Produsul ales de Client, de metoda de livrare selectată și de numărul de oferte depuse. 
4.    Decontarea tranzacțiilor cu plăți electronice și carduri de plată se efectuează prin intermediul site-urilor web externe operate de furnizorii de servicii de plată.
5.    În cazul în care Vânzătorul nu primește plata Clientului care a ales plata în avans, BOK poate contacta Clientul pentru a-i reaminti plata, în special printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a Clientului. 
6.    In cazul in care Clientul alege metoda de plata prin ramburs, Clientul este obligat sa efectueze plata la livrare. 
7.    În cazul în care Clientul alege metoda de plată anticipată (în avans), prin furnizori externi de servicii de plată, Clientul este obligat să plătească prețul și eventualele costurile de livrare ale Produsului și alte taxe opționale care rezultă din Contractul de vânzare încheiat în termen de 2 ore de la data de plasare a Comenzii, adică din momentul primirii în mod automat unui e-mail de la Vânzător cu titlul "Confirmarea plasării comenzii".Neefectuarea plății în termenul la care se face referire în propoziție anterioară are ca rezultat imposibilitatea de a finaliza Comanda (neacceptarea ofertelor/ofertei Clientului). 

§ 7 Dreptul legal de retragere din contract

1.    Un consumator care a încheiat un contract la distanță se poate retrage din acesta în termen de 14 zile fără a indica motivul și fără a suporta costuri (cu excepția costurilor care rezultă din legea general aplicabilă). 
2.    Trecerea termenului de retragere din contract începe:
a.    pentru un contract în executarea căruia Vânzătorul eliberează Produsul, fiind obligat să-și transfere dreptul de proprietate - de la intrarea Produsului în posesia de către Consumator sau a unui terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, și în cazul unui contract care: 
    cuprinde multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau părți,
    constă în livrarea regulată a Produsului pe o perioadă de timp determinată - de la intrarea în posesia primului dintre Produse; 
b.    pentru alte contracte - da la data încheieri contractului.
3.    Consumatorul se poate retrage din contract prin depunerea unei declarații de retragere către Vânzător. Declarația poate fi depusă folosind formularul care constituie Anexa nr 1 la Regulament sau folosind formularul pus la dispoziție în Magazinul online (fila: „Retururi și schimburi”). Utilizarea acestor formulare nu este obligatorie. 
4.    Pentru  respectarea  termenului, este de ajuns trimiterea declarației  înainte de expirarea acestuia. 
5.    Declarația de retragerea din contract poate să se fi depusă de exemplu: 
a.    în scris la următoarea adresă: CzechLogistic, Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (Depo FAN Courier), 310059 Arad
b.    în formă electronică prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă:[email protected]
c.    în cadrul serviciului Cont Partners Club. 
6.    Vânzătorul este obligat să transmită imediat Consumatorului, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declarației de retragere din contract depusă prin mijloace electronice. 
7.    În cazul retragerii din contract încheiat la distanță contract este considerat a fi neîncheiat. 
8.    Vânzătorul va restitui imediat Consumatorului, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului privind retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Produsului. Vânzătorul va restitui plata folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de restituire, care nu implică niciun cost pentru el. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice Produsul de la Consumator el singur, acesta poate reține restituirea plăților primite de la Consumator până când Produsul este returnat sau Consumatorul face dovadă de returnare a acestuia, în funcție care se întâmplă mai întâi. 
9.    În cazul în care Consumatorul a ales o altă metodă de returnare decât cea mai ieftină metodă standard oferită de Vânzător, Vânzătorul nu va rambursa costurile suplimentare suportate de Consumator. 
a.    Consumatorul este obligat să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l predea unei persoane autorizate de către Vânzător pentru primire imediată, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice Produsul el singur. Pentru  respectarea termenului, este de ajuns expedierea Produsului  înainte de expirarea acestuia. Vânzătorul indică următoarea adresă pentru returnarea Produsului: CzechLogistic, Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (depozit FAN Courier), 310059 Arad
10.    b. Consumatorul suportă doar costurile directe de returnare a Produsului, cu excepția cazului în care Vânzătorul a fost de acord să le suporte.
11.    Consumatorul este responsabil pentru micşorarea valorii Produsului ca urmare a utilizării într-o manieră care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili trăsătură, caracteristicile și funcționarea Produsului. 
12.    Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu se aplică contractelor: 
a.    pentru prestarea serviciilor, în cazul în care întreprinzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestației că după ce întreprinzătorul a îndeplinit prestare, acesta va pierde dreptul de retragerea din contract. ;
b.    în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia;
c.    în care obiectul serviciului este un articol care se deteriorează rapid sau are o perioadă scurtă de valabilitate;
d.    in care obiectul serviciului este un articol livrat în pachet sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igiena, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
e.    în care obiectul serviciului sunt articole care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil legate de alte articole;
f.    încheiat prin licitație publică;
g.    pentru furnizarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres al Consumatorului înainte de termenul limită de retragere din contract și după informarea acestuia de către Antreprenor despre pierderea dreptului de retragere din contract. .
13.    Drepturile Consumatorului, la care se face referire în paragraf de mai sus, revin și unei persoane fizice care încheie un contract direct legat de activitatea sa economică, dacă din conținutul prezentului contract rezultă că nu are un caracter profesional pentru persoana respectivă, care rezultă în special din obiectul activităţii sale economice, puse la dispoziţie în baza prevederilor privind Registrul Central de Evidență şi Informaţii privind Activitatea Economică. De fiecare dată când conținutul prezentului paragraf se referă la un Consumator, prin aceasta trebuie înțelese și persoanele fizice la care se face referire în propoziție anterioară. 

§ 8 Reclamație

1.    Vânzătorul este răspunzător față de Client dacă articolul vândut (Produs) are un defect fizic sau juridic (garanție). Principiile răspunderii Vânzătorului sunt determinate de legea general aplicabilă. 
2.    Vânzătorul este obligat să livreze Produsul fără defecte. 
3.    Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției dacă un defect fizic este constatat în termen de 2 ani de la data livrării Produsului către Client.
4.    Pentru a notifica un defect al produsului (notificarea reclamației), este recomandat ca Clientul: (1) să descrie defectul și să indice data constatării acestuia, (2) să trimită o solicitare pentru aducerea Produsului într-o stare conformă cu Contractul. sau să depună o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contract, (3) se demonstreze încheierea Contractului de vânzare cu Vânzătorul (de ex. transmite numărul Comenzii, să atașează o copie a chitanței sau a facturii TVA, să atașează o imprimare de pe cardul de plată), (4) să furnizeze datele de contact și (5) mod preferat de notificare despre soluționarea reclamației(de ex., e-mail sau SMS. Recomandările la care se face referire în propoziție precedentă nu constituie o condiție pentru depunerea unei reclamații. 
5.    În cazul în care Produsul prezintă un defect, Clientul poate solicita: (1) înlocuirea produsului, (2) înlăturarea defectului și are, de asemenea, dreptul de a: (3)depună o declarație de reducere a prețului sau (4) să retragă din contract.  Regulile detaliate de folosire a acestor drepturi, inclusiv restricțiile privind aplicarea acestora, precum și drepturile Vânzătorului, sunt determinate de legea general aplicabilă. 
6.    Notificarea reclamație poate fi depusă pe baza formularului de reclamație furnizat în Magazinul online (fila „Reclamații”) și ca parte a serviciului Cont.6.    
a.    Pentru soluționarea reclamației, se recomandă trimiterea unei reclamații cu fotografii ale Produsului la adresa de e-mail:[email protected],iar în cazul în care este necesară punerea Produsul la dispoziția Vânzătorului, Produsul poate fi trimis la următoarea adresa: CzechLogistic, Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (FAN Courier depozit), 310 059 Arad
7.    Vânzătorul va răspunde imediat la reclamația Clientului, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii acesteia. 
8.    Informații suplimentare despre reclamație de garanție (printre altele cele mai rapide metode de depunere a unei reclamații) pot fi găsite în fila „Reclamații”, disponibilă în Magazinul online. 
9.    Răspunderea Vânzătorului în temeiul  garanției este exclusă față de Clientul care nu este Consumator. 
10.    Indiferent de drepturile rezultate din chezășie, unele Produse pot fi acoperite și de garanția producătorului sau a distribuitorului (Vânzătorul nu oferă o garanție suplimentară pentru Produse) Drepturile rezultate din garanție sunt de fiecare dată specificate în documentul de garanție atașat Produsului sau puse la dispoziție într-o altă formă de către producător sau distribuitor.
11.    Modul de reclamație pentru serviciile furnizate electronic este descrisă în § 3. 
12.    Pentru a depune o reclamație cu privire la alte aspecte decât garanția sau furnizarea  electronic, se recomandă aplicarea corespunzătoare a procedurii descrise la § 3.

§ 9 Metode extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și procedura de revendicare.

1.    Consumătorul poate folosi metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a revendicărilor. Consimțământul de a participa la procedura extrajudiciară de soluționare a litigiilor este voluntar (prevederile prezentului paragraf au caracter informativ). Dacă este necesar, Vânzătorul va depune o declarație de consimțământ sau de refuz de a participa la procedura menționată în propoziție anterioară, în scris sau pe alt suport durabil. 
2.    Informații detaliate despre posibilitatea Consumatorului de a folosi mijloace extrajudiciare de soluționare a reclamației și  revendicarea drepturilor (inclusiv regulile de acces la aceste proceduri) sunt disponibile pe site-urile web ale autorităților publice relevante. 
3.    Consumatorul are, de asemenea, dreptul de a utiliza platforma europeană de soluționare a litigiilor (Platforma ODR), disponibilă la adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr.https://ec.europa.eu/consumers/odr   Platforma ODR permite Consumatorilor și Vânzătorilor soluționare a litigiilor privind achizițiile online cu ajutorul unui organism imparțial de soluționare a litigiilor.

§ 10 Protecţia datelor cu caracter personal

1.    Vânzătorul, în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului în baza prevederilor legii aplicabile general. 
2.    Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru încheierea unui Acord de vânzare sau utilizarea anumitor servicii furnizate electronic (în special: ContPartners Club, Newsletter).  
3.    În cazul în care Clientul care este utilizatorul serviciului de Cont Partners Club se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv de profilare, contract pentru furnizarea serviciului de Cont Partners Club va fi reziliat în ziua depunerii declarației către Vânzător (datorită faptului că subiectul serviciului furnizat este printre alte trimiterea de informații comerciale personalizate). 
4.    Un client care este utilizator al serviciului Cont Partners Club poate trimite o declarație în orice moment (de ex., in scris, la adresa sediului Vânzătorului sau prin mesajul e-mail trimis la adresa  [email protected]),cu cererea de a nu mai trimite acestuia informații comerciale sub forma unui SMS sau e-mail. În acest caz, contractul de furnizare a serviciului  Cont Partners Club va fi reziliat la data depunerii declarației către Vânzător (din cauza faptului că obiectul serviciului furnizat este, printre altele, trimiterea de informații comerciale personalizate). 
5.    Informații detaliate despre protecția datelor cu caracter personal ale Clientului sunt conținute în fila „Politica de confidențialitate” disponibilă în cadrul Magazinului online. 
6.    În problemele legate de protecția datelor cu caracter personal, Clientul poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor desemnat de Vânzător, trimițând un mesaj la următoarea adresă de e-mail: [email protected] 

§ 11 Modificarea Regulamentului

1.    Vânzătorul are dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante, care sunt: o modificare a legii care afectează drepturile sau obligațiile părților în temeiul Regulamentului, modificare a modului de prestare a serviciilor care rezultă din motive tehnice sau organizatorice, o modificarea domeniului de servicii furnizate (modificarea, introducerea de noi sau retragerea unor servicii sau funcționalități). 
2.    Vânzătorul va informa Clientul despre modificarea Regulamentului prin plasarea noii versiuni a Regulamentului în fila „Regulamentul Magazinului online” disponibilă ]n cadrul Magazinului online și prin trimiterea unui mesaj e-mail cu informație despre modificarea Regulamentului  și noua versiune a Regulamentului pusă la dispoziție, la adresa de e-mail furnizată de Client (în cazul utilizatorilor serviciului Cont Partners Club). 
3.    Modificarea Regulamentului intră în vigoare după 14 zile de la data notificării modificării, în modul indicat la alin. 2 de mai sus. 
4.    Utilizatorul serviciului Partners Club Account are dreptul de a rezilia contractul pentru furnizarea acestui serviciu în orice moment (și în cazul neacceptării noului conținut al Regulamentelor). 
5.    Modificarea Regulamentului nu afectează drepturile Clienților dobândite înainte de intrarea în vigoare a noii versiuni a Regulamentului (în special în domeniul de aplicare al Contractelor de vânzare încheiate). 

§ 12 Dispoziții finale

1.    Regulamentul este valabil din data de 8 iunie 2022. 
2.    Reglementul nu exclude și nu limitează niciun drept al Clientului (în special al Consumatorului), la care acesta are dreptul în temeiul prevederilor obligatorii ale legii. Orice prevederi ale Regulamentului mai puțin favorabile pentru Client decât prevederile obligatorii ale legii sunt nule, iar în locul lor se vor aplica aceste prevederi. 
3.    Răspunderea Vânzătorului sau a persoanelor care acționează sub autoritatea sa pentru daunele aduse Clientului care nu este Consumator este exclusă, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenționat. 
4.    Eventualele litigii dintre Vânzător și Clientul care nu este Consumator vor fi soluționate de instanța competentă pentru sediul Vânzătorului. 
5.    Clientul poate accesa Regulamentul în orice moment prin intermediul adresei de internet: https://berunner.ro/content/reguli,4366.html, de unde Clientul poate în orice moment: să obțină, să reproducă și să înregistreze conținutul Regulamentului. În plus, în cadrul Magazinului online Vânzătorul furnizează, conținutul Regulamentului pentru descărcare în format PDF. 
6.    Utilizarea Magazinului online, inclusiv a serviciilor furnizate electronic, este asociată cu amenințări tipice legate de utilizarea Internetului, de ex., obținerea accesului la date de către persoane neautorizate, diseminarea neautorizată a datelor, posibilitatea de a primi spam, posibilitatea de a fi expus la cracking (spargere a securității) sau phishing-ul. Vânzătorul a implementat și aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate, necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a serviciilor furnizate. 
7.    În aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se vor aplica prevederile legale relevante aplicabile general. 

 

 

Anexa Nr. 1 - Model formular de retragere

    Destinatar:

CzechLogistic
Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (depozit FAN Courier)
310059 Arad


Eu/Noi (*) informez/informăm (*) prin prezenta despre retragerea mea/noastră din contractul de vânzare a următoarelor articole (*) contract pentru livrare a următoarelor articole (*) contract pentru o anumită lucrare constând în efectuarea următoarelor lucruri (*) / pentru prestarea următorului serviciu (*) / pentru prestarea următorului serviciu (*)


    Data încheierii contractului (*) / recepției (*)
    Numele și prenumele consumatorului(consumatorilor)
    Adresa consumatorului(consumatorilor)


    Semnătura consumatorului(consumatorilor)( numai în cazul în care formularul este trimis în versiune  pe hârtie)

    Data

(*) Ştergeţi după caz.

 

 


Anexa Nr. 2 – Partners Club:reguli pentru calcularea și utilizarea punctelor

Prezentul document definește regulile detaliate pentru calcularea și utilizarea punctelor în cadrul programului de fidelitate Partners Club, organizat de SZOPEX-Dutkiewicz.sp. z o.o. (SRL) societate în comandită cu sediul în Olsztyn. 

Programul de fidelitate Partners Club face parte din serviciul Cont Partners Club furnizat în condițiile descrise în Regulament. 

Toți termenii scrise cu majuscule din prezenta anexă au semnificația contribuită lor în Regulament. 

1.    Pentru achizițiile efectuate în magazinele participante la Partners Club, Clientul primește puncte care pot fi folosite pentru a obține o reducere la achizițiile ulterioare. Drepturile la care se face referire în propoziție anterioară sunt acordate doar clienților care efectuează achiziții în calitate de Consumator. 
2.    Partners Club nu poate fi utilizat de către angajații Vânzătorului precum și persoanele care cooperează cu Vânzătorul în baza unor contracte de drept civil. 
3.    Punctele sunt acordate Clientului din momentul aderării la Partners Club (adică din momentul creării Contului Partners Club). Se acordă puncte pentru achiziționarea de Produse selectate de către Vânzător în Magazinele staționare și în Magazinele online (marcare pe cardul Produsului), în timp ce de fiecare dată este exclus de la participarea la Partners Club:
a.    achiziționarea de carduri cadou emise de Vânzător, 
b.    costul livrării Produselor la Client. 
4.    Participantul primește 1 punct pentru fiecare 1PLN din prețul Produselor achiziționate (de ex., dacă Participantul achiziționează Produse pentru suma de 299 PLN, va primi 299 de puncte). 
5.    Punctele sunt anulate sau expiră în cazul de:
a.    anularea unei Comenzi efectuate în Magazinul online, 
b.    returnarea Produsului în Magazin staționar în baza politicii de retur al Vânzătorului. 
c.    returnarea Produsului de către Client în baza prevederilor Legii privind drepturile consumatorilor sau a reglementului Magazinului online. 
6.    În cazurile menționate la punctul 5, punctele utilizate la plasarea unei Comenzi în Magazinul online sau folosite la efectuarea unei achiziții în Magazinul staționare vor fi restituite în Cont Partners Club în termen de 14 zile. 
7.    Punctele obținute de Client sunt valabile pe întreaga durată a Partners Club, cu condiția ca cel puțin o achiziție de Produs să fie efectuată în perioadă de 12 luni de la data ultimei activări a punctelor în Cont Partners Club. 
8.    Achiziția menționată la punctul 7 nu prelungește perioada de valabilitate a punctelor dacă punctele din această achiziție sunt anulate sau expiră în modul descris la punctul 5.
9.    Clientul are dreptul de a schimba puncte pentru o reducere pentru achiziții viitoare, în proporție de 20 de puncte = reducere de 1 PLN (de ex. dacă Clientul face o achiziție de 100 PLN și folosește 300 de puncte, va primi o reducere de 15 PLN pentru Produsul achiziționat), dar de fiecare dată numărul de puncte folosite nu poate fi mai mic de 20 și trebuie să fie un multiplu al acestui număr ( adică. Clientul poate folosi de ex., 40, 60, 80, 100 de puncte, până când va folosi toate punctele care posedă sau la atingea valorii maxime a reducerii menționate la punctul 12. 
10.    Clientul poate dispune exclusiv de puncte active. Punctele se activează după 30 de zile: de la data primirii comenzii (în cazul cumpărăturilor online) sau de la data cumpărării (în cazul cumpărăturilor în magazinul staționar).  
11.    În cazul achiziționării sau comenzii mai multor produse, punctele sunt calculate proporțional pentru toate Produsele acoperite de această comandă sau achiziție. 
12.    Reducerea obținută pe baza calității de membru în Clubul Partenerii nu poate depăși 50% din prețul curent de vânzare al Produsului sau 50% din prețul total al Produselor (în cazul unei singure achiziții a două sau mai multe Produse). Punctele nu pot fi folosite pentru a plăti livrarea. Reducerea obținută pe baza calității de membru al Partners Club nu poate fi combinată cu alte promoții și reduceri aplicabile la Vânzător. 
13.    Fiecare Client care își indică data nașterii la Cont Partners Club, va primi un bonus de ziua lui de naștere sub forma posibilității de a obține puncte suplimentare. 
14.    Vânzătorul are dreptul de a desfășura campanii sau concursuri promoționale pentru o perioadă limitată de timp, permițând Clienților obținerea punctelor suplimentare pentru realizarea unor activități specifice (de ex., efectuarea unei achiziții intr-o anumită perioada e timp, achiziționarea unui anumit tip de produs, participarea la o competiție). În fiecare astfel de caz, Vânzătorul va informa într-o manieră clară și lizibilă despre condițiile de obținere a punctelor suplimentare (în special prin specificarea regulilor de promovare sau a regulamentul de competiție). 
15.    În cazul în care Clientul va plăti pentru Produse achiziționate online în moneda Euro, prevederile prezentului document vor aplica în mod corespunzător, cu următoarele modificări:
a.    Participantul primește 4 puncte pentru fiecare1EURO din prețul Produsului achiziționat (de ex., dacă Participantul achiziționează Produse pentru suma de 100 EURO, va primi 400 de puncte). 
b.    Clientul are dreptul de a schimba puncte pentru o reducere pentru achiziții viitoare, în proporție de 100 de puncte = reducere de 1 EURO (de ex., dacă Clientul face o achiziție de 50 EURO și folosește 300 de puncte, va primi o reducere de 3 EURO pentru Produsul achiziționat), dar de fiecare dată numărul de puncte folosite nu poate fi mai mic de 100 și trebuie să fie un multiplu al acestui număr ( adică. Participantul poate folosi de ex., 100, 200, 300, 12 de puncte, până când va folosi toate punctele care posedă sau la atingea valorii maxime a reducerii menționate la punctul 12. 
16.    În cazul în care Clientul plătește pentru Produse achiziționate online în dolari americani (USD), prevederile prezentului document vor aplica următoarele modificări:
a.    Participantul primește 4 puncte pentru fiecare 1USD din prețul  Produsului achiziționat (de ex., dacă Participantul achiziționează Produse pentru suma de 100 USD, va primi 400 de puncte).
b.    Clientul are dreptul de a schimba puncte pentru o reducere pentru achiziții viitoare, în proporție de 100 de puncte = reducere de 1USD (de ex., dacă Clientul face o achiziție de 50 USD și folosește 300 de puncte, va primi o reducere de 3 USD pentru Produsul achiziționat), dar de fiecare dată numărul de puncte folosite nu poate fi mai mic de 100 și trebuie să fie un multiplu al acestui număr ( adică. Participantul poate folosi de ex., 100, 200, 300, 12 de puncte, până când va folosi toate punctele care posedă sau la atingea valorii maxime a reducerii menționate la punctul 12. 
17.    În cazul în care Clientul plătește pentru Produse achiziționate online în valută Leu românesc(RON), prevederile prezentului document vor aplica corespunzător următoarele modificări:
a.    Participantul primește 0,9 puncte pentru fiecare 1 RON din prețul de achiziție a Produsului (e ex., dacă Participantul achiziționează Produse pentru suma de 100 RON, va primi 90 de puncte).
b.    Clientul are dreptul de a schimba puncte pentru o reducere pentru achiziții viitoare, în proporție de 20 de puncte = reducere de 1 RON (de ex. dacă Clientul face o achiziție de 100 RON și folosește 300 de puncte, va primi o reducere de 15 RON pentru Produsul achiziționat), dar de fiecare dată numărul de puncte folosite nu poate fi mai mic de 20 și trebuie să fie un multiplu al acestui număr ( adică. Clientul poate folosi de ex., 40, 60, 80, 100 de puncte, până când va folosi toate punctele care posedă sau la atingea valorii maxime a reducerii menționate  la punctul 12.
18.    Plata pentru Produse, în valute indicate la punctele 15-17, este posibilă exclusiv în Magazinele online selectate (informațiile actuale despre metodele de plată disponibile sunt indicate Clientului în fila „Modalități de plată” disponibilă în cadrul  Magazinului online și de fiecare data la plasării Comenzii).