informație

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE PROGRAMULUI DE LOIALITATE PARTNERS CLUB [ROMÂNIA]

 

Prezentul regulament ("Termeni și Condiții") definește termenii și condițiile Programului de Loialitate („Program” sau  „Program de Loialitate”) destinat pentru clienții SZOPEX-Dutkiewicz societate cu răspundere limitată societate în comandită cu sediul social în Olsztyn, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, înscris în Registrul Antreprenorilor condus de Tribunalul Districtual din Olsztyn, Secția a VIII-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 – care este organizatorul acestui program ("Organizator").

 

Date de contact pentru Clienții din România:

  • adresa pentru livrări: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (Polonia);
  • numărul de telefon al Departamentului de Servicii pentru Clienți: + 40 312 294 652 – disponibile în zilele lucrătoare, în timpul orelor de lucru ale DSC indicate în subsolul fiecărei subpagini a Magazinului online (taxă ca pentru un apel telefonic obișnuit, în funcție de pachetul tarifar al furnizorului de servicii utilizat de către Client);
  • adresa de e-mail a Departamentului de Servicii pentru Clienți: [email protected].

 

Scopul Programului de Loialitate este de a oferi Participanților recompense speciale pentru cumpărăturile efectuate în magazinele deținute de Organizator, de a pune la dispoziția Participanților promoții dedicate (pregătite pe baza activității anterioare a Participantului în magazinele staționare și în magazinele online) și de a informa Participanții prin intermediul comunicării electronice cu privire la aceste recompense și promoții, precum și cu privire la alte evenimente și concursuri pregătite de Organizator.

 

§ 1 Definiții  

În acești Termeni și Condiții, următorii termeni cu majuscule au înțelesul atribuit mai jos:

 

 1. Formular de Înscriere - formular online care permite înregistrarea în program (furnizarea de date personale și declarația de acceptare a Termenilor și Condițiilor).
 2. Cont - serviciu furnizat electronic de către Organizator în Magazinele Online, conform regulilor specificate în regulamentele acestora.
 3. Organizator - SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., cu sediul în Olsztyn, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, înscris în Registrul Antreprenorilor condus de Tribunalul Districtual din Olsztyn, Secția a VIII-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.
 4. Produs - bun mobil care poate face obiectul unui contract de vânzare între Participant și Organizator, care se regăsește în gama de Magazine Online.
 5. Magazin - înseamnă o marcă, participantă la Programul de Loialitate, sub care Organizatorul realizează vânzarea de Produse. Lista de Magazine este atașată ca anexa nr. 1 la Termeni și condiții.
 6. Termeni și Condiții - prezentul document și anexele acestuia.
 7. Magazin Online - magazin de vânzare cu livrare la domiciliu administrat de către Organizator. Lista Magazinelor Online este atașată ca anexa nr. 1 la Termeni și condiții. 
 8. Participant - persoană fizică adultă cu capacitate juridică deplină, care a efectuat acțiunile menționate la § 3 alin. 2 din Termenii și Condițiile prezente. 

 

§ 2 Dispoziții generale

 1. Obiectul Programului este:
  1. Permiterea Participanților să facă achiziții în Magazine cu o reducere specială, pe baza punctelor colectate, în conformitate cu conținutul prezentat în acești Termeni și Condiții;
  2. Organizatorul va trimite Participanților informații comerciale personalizate care conțin, printre altele, oferte comerciale dedicate (pe baza datelor personale furnizate și a activității Participantului în Magazinele Staționare și în Magazinele Online, în special pe baza istoricului de achiziții), informații despre evenimente și concursuri și promoții organizate de Organizator, precum și alte informații în scopul de a promova activitatea comercială a Organizatorului.

 

 1. În cadrul Programului de Loialitate, Organizatorul distinge modulele corespunzătoare Magazinelor (mărcilor) individuale. La înregistrarea în cadrul Programului, Participantul selectează modulul în funcție de preferințele sale. Magazinul (marca) selectat va fi marcat în sistem ca "Magazin Principal", iar celelalte mărci ca "Magazine Partenere". Selectarea Magazinului Principal are ca rezultat comunicarea și primirea de informații referitoare în principal la Magazinul selectat, iar Participantul își poate exercita drepturile și obligațiile în cadrul Programului în oricare dintre Magazine. Participantul poate schimba modulul selectat în orice moment, trimițând un e-mail la adresa: [email protected]

 

§ 3 Condiții de participare

 1. Programul este destinat numai persoanelor fizice majore, care au capacitate juridică deplină.
 2. Participarea la Program este condiționată de:
  1. completarea corectă a Formularului de Cerere,
  2. acceptarea acestor Termeni și Condiții,
  3. deținerea unui Cont activ. 3.
 3. În momentul în care Participantul îndeplinește toate condițiile indicate la alineatul (2) din prezentul articol, între Organizator și Participant se încheie un acord în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
 4. Participarea la Program este gratuită și voluntară.
 5. Programul de Loialitate este organizat pe teritoriul României.
 6. Participantul este îndatorat să participe la Programul de Loialitate într-un mod compatibil cu legile general aplicabile, cu Termenii și Condițiile prezente, cu principiile de conviețuire socială și cu bunele obiceiuri, ceea ce înseamnă, în special:

1) obligația de a furniza date cu caracter personal veridice și obligația de a informa imediat cu privire la orice modificare a acestora;

2) obligația de a nu furniza conținut ilegal (de exemplu, conținut care încalcă interesele personale și alte drepturi ale unor terțe părți);

3) interzicerea utilizării Programului într-un mod care să interfereze cu utilizarea acestuia de către alți Participanți;

4) interzicerea modificării neautorizate a conținutului furnizat de către Organizator.

 

§ 4 Puncte

 

 1. În primul rând, prin realizarea cumpărăturilor în Magazine, Participantul primește puncte, care pot fi apoi folosite în scopul de a obține reducere la cumpărăturile ulterioare.
 2. Punctele sunt acordate Participantului din momentul alăturării la Program (adică din momentul specificat la § 3 alin. 3 din acești Termeni și Condiții). Punctele se acordă pentru cumpărarea produselor marcate de Organizator în Magazinele Online (marcarea pe fișa produsului), însă de fiecare dată sunt excluse de la participarea la Program următoarele:

1) achiziționarea de carduri cadou emise de Organizator,

2) costul de livrare a produselor către Participant.

 1. Participantul va primi 0,9 puncte pentru fiecare 1 RON din prețul Produsului achiziționat (de exemplu, dacă Participantul achiziționează Produse în valoare de 100 RON, va primi 90 de puncte).
 2. Punctele pentru o comandă plasată în Magazinul Online sunt anulate sau expiră în caz de:

1) anulare a comenzii efectuate în Magazinul Online,

2) returnare a Produsului de către Participant în baza legilor general aplicabile sau a regulamentului Magazinului Online.

 1. În cazurile menționate la alin. (4) pct. 1-2 din prezentul paragraf, punctele utilizate la plasarea unei comenzi în Magazinul Online vor fi reintroduse în Cont în termen de 14 zile.
 2. Punctele obținute de către Participant sunt valabile pe întreaga durată a Programului de Loialitate, cu condiția de a realiza cel puțin o achiziție a produsului în Magazine în termen de 12 luni de la data ultimei activări a punctelor în Cont (în conformitate cu alin. 8 din prezentul paragraf).
 3. Achiziția, menționată la alin. (6) din prezentul paragraf, nu prelungește valabilitatea punctelor în cazul în care punctele provenite din această achiziție sunt anulate sau expiră în conformitate cu procedura descrisă la alin. (4) din prezentul paragraf.
 4. Participantul are dreptul de a schimba punctele în schimbul unei reduceri la viitoarele achiziții, conform raportului 20 puncte = 1 RON reducere (de exemplu, dacă Participantul face o achiziție de 100 RON și folosește 300 de puncte, va primi o reducere în valoare de 15 RON la Produsul achiziționat). Participantul poate utiliza, de exemplu, 40, 60, 80, 100 de puncte, până când toate punctele disponibile sunt utilizate sau până când este atinsă reducerea maximă menționată la alin. 11 din prezentul paragraf).
 5. Participantul poate dispune numai de puncte active. Punctele sunt activate după 30 de zile de la data primirii comenzii.
 6. În cazul achiziționării sau comandării mai mult de un Produs, punctele sunt numărate proporțional pentru toate Produsele care fac obiectul acelei comenzi sau achiziții.
 7. Reducerea, obținută ca urmare a afilierii la programul de loialitate, indiferent de baza și metoda de calcul, nu poate depăși 50% din prețul de vânzare curent al Produsului (sau 50% din prețul total al Produselor (în cazul unei singure achiziții de două sau mai multe Produse). Punctele nu pot fi folosite pentru a acoperi eventualele costuri de livrare.
 8. Fiecare Participant va primi un bonus sub forma posibilității de a obține Puncte suplimentare de ziua sa de naștere.
 9. Organizatorul are dreptul de a desfășura activități promoționale sau concursuri limitate în timp care permit Participanților să colecteze puncte suplimentare pentru realizarea anumitor acțiuni (de exemplu, efectuarea unei achiziții într-o anumită perioadă de timp, achiziționarea unui anumit tip de produs, participarea la concurs). În fiecare astfel de caz, Organizatorul va informa în mod clar și lizibil cu privire la condițiile de obținere a punctelor suplimentare (în special prin definirea regulilor promoției sau concursului).

 

§ 5 Reclamații și modalități extrajudiciare de soluționare a plângerilor și recursurilor

 

 1. Participantul are dreptul de a depune plângere cu privire la furnizarea de servicii într-un mod neconform cu Termenii și Condițiile sau cu dispozițiile legale general aplicabile.
 2. Reclamațiile pot fi depuse, de exemplu, sub formă:
 1. scrisă, la adresa: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (Polska);
 2. de mesaj electronic/e-mail, trimis la adres: [email protected] 

 

 1. Este recomandat ca reclamația depusă să includă cel puțin: o descriere a motivului reclamației, datele de contact care să facă posibil schimbul de informații, precum și cerința Participantului.
 2. Organizatorul va răspunde la reclamații în termen de 30 de zile, pe hârtie sau pe un alt suport sustenabil. Răspunsul la plângere va fi dat în aceeași formă, în care a fost depusă plângerea (cu excepția cazului în care părțile convin asupra unei forme diferite de răspuns).
 3. Participantul are dreptul de a utiliza procedurile extrajudiciare de plângere și de recurs. Consimțământul de a participa la procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor în materie de consum este voluntar. În cazul unei astfel de necesități, Organizatorul depune o declarație de consimțământ sau de refuz de a participa la procedurile menționate în fraza precedentă, în formă scrisă sau pe un alt suport sustenabil.
 4. Informații detaliate privind posibilitatea consumatorului de a utiliza procedurile extrajudiciare de reclamație și de despăgubire (inclusiv normele de acces la aceste proceduri) sunt disponibile pe site-urile web ale autorităților publice relevante.
 5. De asemenea, consumatorul are dreptul de a utiliza platforma europeană de soluționare a litigiilor (Platforma ODR), disponibilă la adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 6 Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal - clauză informativă

 1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Participantului este SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. cu sediul în Olsztyn, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn – KRS: 0000724788 (denumit în continuare în prezentul paragraf și: "Administrator"). Datele de contact ale Administratorului sunt indicate în preambulul acestor Termeni și Condiții.
 2. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare "GDPR".
 3. Administratorul a desemnat un inspector de protecție a datelor, care poate fi contactat prin e-mail: [email protected] sau la numărul de telefon: +48 511 793 443.
 4. Datele cu caracter personal ale Participantului vor fi prelucrate în scopul:

1) încheierii unui contract și în scopul executării acelui contract [în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) GDPR], și în special pentru:

(a) Înregistrarea Participanților și prelucrarea reclamațiilor;

(b) Trimiterea de informații comerciale personalizate Participanților, astfel cum se menționează la § 3 alin. 1 pct. 1) din prezenții Termeni și Condiții (pe baza profilării, care nu trebuie, totuși, să conducă la luarea de decizii privind Participantul pe baza exclusivă a prelucrării automate) și în scopul de a verifica eligibilitatea Participantului pentru reducerea menționată la § 4 din prezenții Termeni și Condiții).

2) realizării obligațiilor care decurg din legislația fiscală și de contabilitate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (c) din GDPR;

3) realizării intereselor legitime ale Administratorului [în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR], care sunt:

   1. marketingul direct al Administratorului;
   2. posibila stabilire sau urmărire a creanțelor sau apărarea împotriva unor astfel de creanțe;
   3. prevenirea fraudei și abuzurilor și pentru a asigura siguranță;
   4. arhivarea datelor în scopuri probatorii; 
   5. analiza pieței.
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal ale Participantului pot fi entități care sprijină Administratorul în desfășurarea activităților de marketing (de exemplu, entități responsabile pentru trimiterea de mailing), furnizori de soluții IT (de exemplu, furnizori de servicii de hosting, servicii software) și entități care furnizează servicii de consultanță Administratorului.
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata Contractului, perioada de prelucrare putând fi prelungită de fiecare dată cu perioada de prescripție a litigiilor, care rezultă din legile general aplicabile.
 3. Fiecare Participant are dreptul de a accesa conținutul datelor cu caracter personal și de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul la transferabilitatea datelor și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în cazul: prelucrării datelor în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR), prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.
 4. Participantul poate depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal.
 5. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru încheierea și realizarea contractului. 

 

§ 7 Rezilierea contractului și modificarea Termenilor și Condițiilor

 1. Participantul poate rezilia contractul de furnizare a serviciului Programului de Loialitate în orice moment, fără a preciza motivele, prin transmiterea către Organizator a unei declarații în următoarea formă: în scris (la adresa sediului Organizatorului), prin e-mail trimis la adresa [email protected] sau prin intermediul unei subpagini dedicate puse la dispoziție de către Organizator.
 2. Prezentarea de către Participant a oricăreia dintre obiecțiile menționate la § 6 alin. 7 din prezenții Termeni și Condiții duce la rezilierea contractului de furnizare a serviciului Programului de Loialitate, de la data transmiterii declarației către Organizator (datorită faptului că furnizarea serviciului include, printre altele, trimiterea de informații comerciale personalizate).
 3. Participantul poate depune în orice moment o declarație (în scris, la adresa sediului social al Organizatorului sau prin e-mail trimis la adresa [email protected]), prin care solicită să nu mai primească informații comerciale sub formă de SMS sau e-mail. Cu toate acestea, depunerea unei astfel de declarații are drept consecință încetarea contractului de servicii al Programului de Loialitate, de la data transmiterii declarației către Organizator (datorită faptului că serviciul furnizat include, printre altele, trimiterea de informații comerciale personalizate).
 4. Organizatorul poate rezilia contractul de servicii pentru Programul de Loialitate cu un preaviz de 14 zile din motive întemeiate, care sunt:

1) Modificarea modului de furnizare a serviciilor din motive tehnice;

2) Schimbarea domeniului de aplicare a serviciilor furnizate (modificarea, introducerea de noi servicii sau retragerea unor servicii);

3) Lipsa de activitate a Participantului pentru o perioadă de 3 ani;

4) Furnizarea de către Participant a unor date cu caracter personal false;

5) Încălcarea de către Participant a reglementărilor legale cu caracter general obligatoriu.

 1. Organizatorul are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții din motive importante, care sunt:

1) Modificarea dispozițiilor legale sau a interpretării acestora de către instanțele, autoritățile sau oficiile competente (cu condiția ca modificarea de această natură să aibă impact asupra raportului juridic dintre părți);

2) Modificarea modului de furnizare a serviciilor din motive tehnice;

3) Schimbarea domeniului de aplicare a serviciilor furnizate (modificarea, introducerea de noi servicii sau retragerea unei părți a serviciilor);

 1. Indiferent de dispozițiilor prezentului paragraf, Organizatorul are dreptul de a înceta Programul de Loialitate în orice moment, cu un preaviz de 30 de zile.
 2. Organizatorul face declarațiile menționate la alin. (4) - (6) din prezentul paragraf printr-un mesaj electronic trimis la adresa de e-mail a Participantului indicată în timpul înregistrării. Depunând declarația de modificare a Termenilor și Condițiilor, Organizatorul atașează textul integral al Termenilor și Condițiilor sub formă de fișier PDF. Modificarea Termenilor și Condițiilor intră în vigoare după 14 zile de la data trimiterii informațiilor privind modificarea. Modificarea Termenilor și Condițiilor nu afectează raportul juridic dintre părți înainte de intrarea sa în vigoare. 

 

§ 8 Retragerea din contract

 1. Indiferent de alte prevederi ale Termenilor și Condițiilor, Participantul are dreptul de a se retrage din contractul la distanță încheiat.
 2. Dreptul menționat la alin. (1) se acordă în termen de 14 zile, fără a se indica vreun motiv. Termenul de retragere din contract expiră după 14 zile de la data încheierii - pe baza acestor Termeni și Condiții - a contractului la distanță. 
 3. Pentru a-și exercita dreptul de a se retrage din contract, Participantul trebuie să informeze Organizatorul cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail). Participantul poate utiliza modelul de formular de retragere din contract, care constituie anexa nr. 2 de la Termeni și Condiții, însă nu este obligatoriu. 
 4. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient ca informația privind exercitarea dreptului de retragere din contract să fie trimisă înainte de expirarea termenului de retragere din contract.
 5. Participantul nu suportă niciun cost în legătură cu retragerea din contractul încheiat la distanță.

 

§ 9 Dispoziții finale

 1. Informațiile despre Program de pe site-ul web al Organizatorului constituie o invitație la încheierea contractului. 
 2. Organizatorul asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale Participantului. Organizatorul a implementat și utilizează măsurile de protecție fizice, organizatorice și tehnologice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate. Organizatorul a pus în aplicare măsuri tehnice pentru a împiedica persoanele neautorizate să obțină și să modifice datele cu caracter personal transmise pe cale electronică (măsuri de autentificare, protocol https). Organizatorul protejează datele cu caracter personal împotriva accesului terților și a divulgării acestora, cu mențiunea că, în anumite situații, obligația de a divulga aceste date poate rezulta din reglementările legale. Utilizarea paginilor web ale Organizatorului este legată de pericolele tipice legate de utilizarea Internetului, de exemplu, acces neautorizat, distribuire neautorizată, pierdere de date.
 3. Regulamentul este valabil începând cu 17.12.2022.
 4. Contractul de furnizare a serviciilor Programului de Loialitate este încheiat în limba română.
 5. Conținutul Termenilor și Condițiilor este disponibil Participanților în mod gratuit în filele corespunzătoare de pe site-urile web ale Magazinelor, de unde Participanții pot în orice moment să descarce Termenii și Condițiile, să vizualizeze conținutul acestora, precum și să le tipărească.
 6. În chestiunile care nu sunt reglementate de prezenții Termeni și Condiții, se aplică reglementările legale aplicabile în mod obișnuit.

 

 

 

 

 

Anexa nr 1 –

Lista Magazinelor participante în cadrul PARTNERS CLUB

 

 

Denumirea Magazinului

Adresa magazinului online

BeRunner

https://berunner.ro/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr 2

– model de formular de retragere din contract

 

(Prezentul formular trebuie completat și trimis numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

 

Către:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie

ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

POLSKA

e-mail: [email protected]

 

Vă informez/vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul de vânzare a următoarelor bunuri(*) contractul de livrare a următoarelor bunuri(*) contractul în ceea ce privește realizarea următoarelor lucruri(*)/prestare a următoarelor servicii(*):

 

-

-

-

 

Data contractului(*)/data primirii(*):

-

Numele și prenumele consumatorului (consumatorilor): 

-

Adresa consumatorului (consumatorilor): 

-

Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care acest formular este trimis pe hârtie):

-

Data:

-

(*) A se elimina mențiunea inutilă, după caz.

 

 

Evaluare: 0