Reclamații

Facem tot posibilul pentru a ne asigura ca produsele pe care le oferim sunt de cea mai buna calitate si fara defecte fizice si legale. Cu toate acestea, dacă produsul pe care l-ați achiziționat nu îndeplinește aceste cerințe, aveți dreptul de a depune o plângere.

În conformitate cu legislația generală aplicabilă, fiecare produs achiziționat în magazinul nostru este acoperit de o garanție de 2 ani.

Cum se face o reclamație?

Puteți trimite o reclamație pentru un defect al produsului achiziționat:

Trimitand la urmatoarea adresa:


CzechLogistic – BeRunner
Ul. Calea Bodrogului 18 (FAN Courier DEPO)
310059 Arad


cu adnotare Reclamație magazin
ATENŢIE! Livrările trimise la o altă adresă decât cea de mai sus nu vor fi primite.

În orice caz, reclamația va fi luată în considerare imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data livrării coletului cu produsul defect la Departamentul de Reclamații.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: [email protected]

METODE EXTRAJUDICIALE DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI EXECUTARE A PLÂNGERILOR, PRECUM ȘI REGULI DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI. PLATFORMĂ ODR.

Amintiți-vă că, în calitate de consumator, puteți folosi și mijloace extrajudiciare pentru a trata plângeri și daune.

1. În conformitate cu art. 36 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția comercială (Jurnalul 2016, art. 1059, cu modificările ulterioare), inspectorul voievodatului desfășoară activități care vizează soluționarea extrajudiciară a unui litigiu de drept civil între consumator și întreprinzător prin:
a) permiterea părților să -și închidă pozițiile pentru soluționarea litigiului de către părți sau
b) prezentarea părţilor cu o propunere de soluţionare a litigiului.
2. În conformitate cu art. 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția în comerț (Jurnalul de legi 2001, nr. 4, art. 25, cu modificările ulterioare), instanțele permanente de arbitraj de consum ale inspectoratelor voievodale au în vedere litigiile privind drepturile de proprietate decurgând din contractele încheiate între consumatori și întreprinzători. . Regulile de organizare și funcționare a instanțelor permanente de arbitraj de consum sunt stabilite în Regulamentul ministrului justiției privind regulile de organizare și funcționare a instanțelor permanente de arbitraj de consum din 25 septembrie 2001 (Jurnalul de legi nr. 113, § 1214). ).
3. Proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum prevăzute la alin. 2, se inițiază la cererea consumatorului sau a antreprenorului, depusă la inspectorul voievodat competent pentru locul de activitate de către antreprenor. Datele de contact ale inspectoratelor provinciale de inspecție comercială pot fi găsite la http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
4. Procedura în fața unei instanțe permanente de arbitraj de consum menționate la alin. 3, se inițiază la cererea inspectoratului provincial provincial de inspecție comercială competent. Formularele de cerere sunt disponibile la secretariatul fiecărui tribunal permanent de arbitraj al consumatorilor și pe site-urile inspectoratelor provinciale de inspecție comercială. Datele de contact ale instanțelor permanente de arbitraj pentru consumatori pot fi găsite la: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
5. Consumatorul are și dreptul de a utiliza sistemul online de soluționare a litigiilor. La https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL, există o platformă care permite soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre consumatori și antreprenori prin mijloace electronice. înseamnă în cazul unui litigiu rezultat dintr-un contract de vânzare online sau un contract de prestare de servicii (platforma ODR).
6. Informații suplimentare despre procedurile extrajudiciare de plângere și de despăgubire, precum și regulile de acces la aceste proceduri, pot fi obținute și la https://www.uokik.gov.pl.